Vulkan

Wat is VulkanRT - Vulkan Run Time Libraries?
VulkanRT (Vulkan Runtime Libraries) is een low-overhead cross-platform computergraphics-API. Het doel van Vulkans is om meer directe controle over de ...